Wieści z sektora

Energetyczne narodziny. 28 grudnia 2000 r. w jeleniogórskim Sądzie Gospodarczym zarejestrowano Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne “ELTUR-SERWIS” Sp. z o.o. – kolejną spółkę wydzieloną z Elektrowni “Turów” SA. Prezesem jej Zarządu został Jan Wędzonka, członkami: Mirosław Frysiak i Ryszard Kubina. Pracę w nowym przedsiębiorstwie znalazło 736 osób. Utworzenie nowego podmiotu pozwoliło bogatyńskiej elektrowni “zejść” z zatrudnieniem do mniej niż jedna osoba na megawat produkowanej mocy. Podstawowym zadaniem “ELTUR-SERWIS” będzie utrzymywanie urządzeń elektrowni w należytej kondycji, a w przyszłości także pozyskiwanie zleceń spoza spółki-matki.
(OKO Nr 1/2001;-Elektrownia Turów SA)

***

Dotrzymali słowa. Również w grudniu 2000 r. prezesi Zarządów trzech spółek-córek Elektrowni “Turów” SA – “ELTUR-GLOBAL”, “ELTUR-TRANS” i “ELTUR-WAPORE” – podpisali ze swoimi związkami zawodowymi Zakładowe Układy Zbiorowe. Dokumenty potwierdzają wcześniejsze obietnice (zapewnienie nie gorszych niż w elektrowni warunków zatrudnienia), jakie złożono pracownikom “Turowa”, przechodzącym w wyniku restrukturyzacji do nowych firm.
(OKO Nr 1/2001;-Elektrownia Turów SA)

***

Prezes Liderem Regionu. 6 stycznia b.r. Marek Wołoch, prezes Zarządu Elektrowni im. Tadeusza Kościuszki SA w Połańcu, odebrał jedną z 16 statuetek Lidera Regionu województwa świętokrzyskiego, przyznawanych przez “Echo Dnia” i “Radio TAK”. Wyróżnienie to otrzymał za “profesjonalizm w działaniu i za zakończoną spektakularnym sukcesem prywatyzację, której sposób przeprowadzenia może być wzorcem dla innych firm z branży energetycznej.
(Echo Elektrowni 1/2001; Elektrownia im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu SA)

***

Dobry rok kajakarzy. W Elbląskich Zakładach Energetycznych SA działa Sekcja Kajakowa Energetyk-Polonia, zrzeszająca 80 osób. W sezonie 2000 zawodnicy sekcji brali udział w 13 regatach i sprawdzianach kajakowych, w tym w 5 rangi mistrzowskiej. W rankingu Polskiego Związku Kajakowego sekcja zajęła miejsce 28 (łącznie z klubami kajakarstwa górskiego), w województwie warmińsko - mazurskim na 18 klubów zajęła miejsce 1, a w rankingu UKKFiS wśród 74 klubów “Polonia” znalazła się na 8 pozycji.
(Kontakt nr 1, styczeń 2001; EZE SA)

***

Wielka iluminacja. Fundatorem świąteczno-noworocznej dekoracji ulicy Ratajczaka w Poznaniu (na odcinku pomiędzy Św. Marcina a 27 Grudnia) była Energetyka Poznańska SA. Do stworzenia dekoracji wykorzystano 129 600 żarówek o łącznej mocy 41 500W, które zawieszono na linie o długości 1 700 metrów i podłączono do 800 metrowego kabla zasilającego.
(Pod Prądem nr 71, styczeń 2001, EP SA)

***

XXI wiek przy ul. Rudzkiej. W dyspozycji RE przy ulicy Rudzkiej 18 w Warszawie (STOEN) zainstalowano 10-modulową ścianę graficzną o wymiarach ekranu 6,64x2,13 m. Moduły wykonane są w najnowszej technologii stosowanej obecnie na rynku AP/LCD. Moduły ściany wyposażone zostały w wysokowydajny kontroler graficzny, pracujący w systemie Windows NT, który pozwala użytkownikowi na traktowanie wszystkich modułów łącznie jako jeden wirtualny ekran o rozdzielczości 6400x2048 pikseli. Dyspozytorzy mogą oglądać dowolne obrazy tworzone cyfrowo- jak mapy, zdjęcia, schematy sieci, stacji energetycznych itp. Obrazy mogą zajmować cały ekran, albo wypełniać okna, umożliwiając obserwację wielu elementów sieci jednocześnie, zagłębiając się do poszczególnych obiektów, obserwując ich parametry i aktualny stan.
(Pod Prąd nr 1(77), styczeń 2001, STOEN)

***

Chcą nas oglądać. W 2000 roku Elektrownie Jaworzno III SA odwiedziło 66 zorganizowanych wycieczek, tj. około 1520 osób. Od momentu oddania do eksploatacji, w roku 1996, instalacji odsiarczania spalin, nasze elektrownie odwiedziło 257 wycieczek, czyli około 6000 osób. Wraz z wizytami podczas corocznych otwartych drzwi jaworzyńskie elektrownie odwiedziło około 11 tysięcy osób.
(Trójka w Jaworznie nr 1(65), styczeń 2001; PKE SA, Elektrownia “Jaworzno III”)

***

Inżynier Kontraktu. 23 stycznia 2001 r. konsorcjum w składzie Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki “Energopomiar” Sp. z o.o. i Elsamprojekt Polska Sp. z o.o. podpisało umowę z EC Rzeszów SA na pełnienie funkcji “Inżyniera Kontraktu” przy budowie bloku gazowo-parowego w rzeszowskiej elektrociepłowni. Konsorcjum, którego liderem jest Energopomiar, będzie świadczyć usługi doradcze i nadzorować proces inwestycyjny.
Sześć dni później “Energopomiar” podpisał drugą umowę, tym razem z Elektrownią Bełchatów SA, gdzie będzie pełnić obowiązki “Inżyniera Kontraktu” podczas realizacji Instalacji Odsiarczania Spalin bloków 7 i 9.
(ZPBE Energopomiar Sp. z o.o.)

(daw)